WILLA KRYSTLE YLEISET SOPIMUSEHDOT 

Nämä sopimusehdot ovat voimassa 5.12.2019 alkaen.

Palveluntarjoaja
Willa Krystle (KWilla OY, Y-tunnus 2843602-5)
Postiosoite: Kuninkaanlahdenkatu 14, 28100 Pori
Yhteystiedot: [email protected] tai 040-5190205

Sivusto, johon tätä näitä sopimusehtoa sovelletaan: Willakrystle.fi

Yleistä

Willa Krystle noudattaa Suomen verkko- ja kuluttujakaupassa säädettyjä lakeja ja asetuksia. Tätä sopimusehtoa sovelletaan kuluttajan, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä ”asiakas”) ja Willa Krystle (jäljempänä ”yritys”) välisessä kaupankäynnissä. Yritys myy valmistamiaan digitaalisia tuotteita (mm. verkkokurssit ja e-kirjat), palveluita (kuten sisustussuunittelu ja etäsuunnittelupalvelut) sekä fyysisiä tuotteita. Yritys saattaa suositella myös muiden yritysten ja yrittäjien tuotteita (digitaalisia ja ei-digitaalisia). Tuotteiden maksuliikenne kulkee joko Checkout.fi palvelun kautta. Laskutus on mahdollista henkilökohtaisissa valmennuksissa tai erikseen sovittaessa.

Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen

Sopimus asiakkaan ja yrityksen välillä voi olla joko kertaluontoinen tai jatkuva.

Kertaluontoinen sopimus

Sopimus syntyy, kun asiakas ostaa yritykseltä tuotteen tai palvelun. Asiakas ei ole tämän jälkeen velvollinen ostamaan muita tuotteita eikä sitoudu kuukausittaisiin maksuihin tai ostoihin. Sopimus voidaan päättää milloin tahansa, ilman etukäteisilmoitusta.

Jatkuva sopimus

Jatkuva sopimus syntyy, kun asiakas ostaa yritykseltä kuukausimaksullisen jäsenyyden. Jäsenyys on aina voimassa toistaiseksi. Jäsenyyden voi lopettaa milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa. Jäsenyyden päättäminen on asiakkaan vastuulla. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei riitä irtisanomisilmoitukseksi. Asiakkaan tulee ilmoittaa jäsenyyden irtisanominen sähköpostilla osoitteeseen [email protected] Irtisanomisen jälkeen yritys poistaa asiakkaan käyttöoikeuden jäsenille tarkoitettuun materiaaliin päättyvän jäsenkuukauden loppuun mennessä. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta.

Tuotteiden ja palvelujen toimitus

Digitaaliset tuotteet

Yritys sitoutuu toimittamaan digitaaliset tuotteet tai palvelut joko

  • heti oston yhteydessä (verkkokurssit ja e-kirjat)
  • 7 vrk:n kuluessa oston jälkeen (mikäli ostaja lisätään kurssialustalle manuaalisesti esimerkiksi kurssialustan vaihdoksen yhteydessä)
  • viimeistään 30 vuorokauden kuluessa ostosta (uusien verkkokurssien pilotointi)

Yritys ei ole vastuussa yhteistyökumppanin tarjoaman palvelun toimittamisesta. Mikäli asiakas ostaa yhteistyökumppanin tuotteen, asiakkaan tulee ottaa selvää yhteistyökumppanin tuotteen toimitusehdoista yhteistyökumppanin sivuilta.

Fyysiset tuotteet

Paketit lähtevät meiltä pääsääntöisesti 1 – 2 arkipäivän sisällä tilauksesta. Joskus tilausten käsittely saattaa kuitenkin ruuhkautua ja toimitusajat voivat hiukan venyä. Mikäli tilaus sisältää tuotteita, joita ei tilaushetkellä ole varastossa jää tilaus odottamaan niiden saapumista varastolle. Paketit noudetaan lähimmästä postitoimipisteestä tai pakettiautomaatista. Kun paketti on saapunut postitoimipaikkaasi, saat siitä ilmoituksen. Huomaathan, että posti ja muut kuljetusliikeet ilmoittavat pakettien saapumisista nykyään ensisijaisesti vain tekstiviestillä tai sähköpostilla. On siis tärkeää, että tilatessasi syötät ajan tasalla olevat yhteystiedot.

Palvelutuotteet

Kunkin eri palvelutuotteen kohdalla, yritys sitoutuu noudattamaan erikseen ilmoitettua tai sovittua aikataulua palvelutuotteen toimittamisen kanssa.

Käsittely- ja postituskulut

Postituskulut saattavat vaihdella tilatun tuotteen koon tai toimitustavan mukaan. Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Fyysisten tuotteiden kohdalla toimitamme tilaukset pakettina. Tarjoamme asiakkaillemme pääsääntöisesti seuraavat toimitustavat: Posti, Matkahuolto tai Schenker. Paketit joko noudetaan lähimmästä postitoimipisteestä, pakettiautomaatista, Matkahuollosta tai muusta kuljetusliikkeen toimipaikasta tai ne voi tilata kotiinkannettuna.

Hinnat

Palvelujen ja tuotteiden hinnat voivat vaihdella ja muuttua. Sähköpostilistalla oleville henkilöille saatetaan antaa ylimääräisiä alennuksia tai alennuskuponkeja. Yrityksen verkkokaupassa oleva hinta on se, jonka asiakas maksaa, ellei asiakkaalla ole käytössään alennuskuponkia. Erilaiset kampanjat ja alennukset ovat voimassa vain rajoitetun ajan, eikä alennuksia myönnetä jälkikäteen. Kaikki hinnat sisältävät alv 10 % tai 24 %.

Maksaminen

Tuotteiden ja palvelujen maksaminen tapahtuu joko Checkout.fi:n, tai laskutuksen kautta. Asiakas on velvollinen maksamaan ostamansa tuotteet kokonaan, ellei käytä kuluttajasuojan peruutusoikeutta. Laskutusvaihtoehdossa maksuehtona on 14 pv netto.

Mikäli maksua ei vastaanoteta eräpäivään mennessä, yrityksellä on oikeus lisätä laskuun korkolainmukainen viivästyskorko, huomautusmuistutus ja keskeyttää palvelu siihen saakka, kunnes lasku on maksettu. Mikäli maksua ei vastaanoteta 2 kuukauden kuluessa alkuperäisen laskun eräpäivästä, yrityksellä on oikeus poistaa asiakkaan käyttöoikeus palveluun kokonaan ja evätä mahdolliset ostot jatkossa.

Sopimusehtojen muuttaminen

Yritys pidättää itsellään oikeuden muuttaa sopimusehtoja. Muutosten taustalla ovat yleisimmin lainsäädännölliset muutokset. Asiakas on velvollinen tarkistamaan sopimusehtojen sisällön aika ajoin ja päättämään sen jälkeen haluaako hän jatkaa sopimusehtojen noudattamista. Mikäli asiakas ei halua noudattaa näitä tai myöhemmin muutettuja sopimusehtoja, yrityksen sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Asiakaspalautukset ja reklamaatiot

Kuluttajalla on kuluttajasuojalain mukaiset ehdot peruuttaa kauppa. Kuluttajalla ei kuitenkaan ole oikeutta peruuttaa digitaalisen tuotteen ostoa sen jälkeen, kun yritys on aloittanut digitaalisen tuotteen toimittamisen. https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/verkkokauppa-posti-ja-puhelinmyynti-etamyynti/peruutusoikeus-etamyynnissa/

Asiakkaan tulee aina varmistaa, kuka tuotteen on valmistanut ja/tai myynyt ja ottaa kyseiseen tahoon yhteyttä ennen palautuspyynnön tekemistä. Asiakaspalautuspyyntö tulee toimittaa viipymättä sähköpostilla tämän dokumentin alussa mainittuun sähköpostiositteeseen. Reklamaatioissa asiakkaan tulee olla yhteydessä tuotteen alkuperäiseen valmistajaan ja/tai myyjään (esimerkiksi kumppanuusmarkkinointi). Asiakasreklamaatiot, jotka koskevat yrityksen omia tuotteita tulee lähettää yritykselle viipymättä, kuitenkin viimeistään 2 kuukauden kuluessa. Yritys käsittelee reklamaatiot kahden viikon kuluessa siitä, kun reklamaatio on tullut yritykselle.

Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Asiakkaalla on velvollisuus antaa yritykselle oikeat tiedot. Esimerkiksi henkilökohtaisen valmennuksen aikana asiakkaan on annettava ajankohtaista ja oikeaa tietoa yritykselle, jotta yritys pystyy antamaan parasta mahdollista apua ja tukea asiakkaalle. Väärien tietojen antamisesta koituneet vahingot ja tulojen menetykset eivät ole yrityksen vastuulla. Asiakas vastaa kaikesta materiaalista, jota tuottaa omalle/omille sivustoilleen.

Vastuuvapauslauseke

Yritys ei ole vastuussa palvelujen, tuotteiden tai ilmaisten materiaalien käytöstä aiheutuvista kuluista, tulojenmenetyksestä tai muista mahdollisista toimenpiteistä, joita asiakkaalle saattaa aiheutua. Yrityksen sivustoilla esitetyt tiedot ja tulokset eivät ole satunnaisia tai poikkeuksellisia. Tulosten saaminen edellyttää kuitenkin aina jonkin verran tiedon testaamista, tietojen analysointia ja muokkaamista.

Vaikka yritys on tehnyt kaikkensa sen eteen, että jokaisella olisi yhtäläinen mahdollisuus saada aikaan samankaltaisia tuloksia, valitettavasti tämä ei ole mahdollista. Jokaisen saamat tulokset riippuvat aina yksilön omasta toiminnasta, tehokkuudesta, motivaatiosta sekä tietotaidosta. Itsensä kouluttaminen ja kehittäminen sekä opitun tiedon vienti käytäntöön on paras keino saada tuloksia.

Riita-asioiden käsittely

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan(www.kuluttajaneuvonta.fi).

Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva direktiivi (Alternative Dispute Resolution). Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että kaikissa EU-jäsenvaltioissa on laadukkaita tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä.

Direktiivillä jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, että kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien väliset riidat voidaan saattaa tuomioistuimen ulkopuolisen elimen ratkaistaviksi sekä asetetaan näille elimille minimilaatuvaatimukset.